با بیمه شیم،بیمه شید

با استفاده از بیمه شیم در همه زمینه ها و از همه شرکت های بیمه استعلام و مقایسه قیمت داشته باشید

بیمه شخص ثالث

بیمه بدنه خودرو

بیمه درمان تکمیلی

بیمه موبایل و تبلت

بیمه درمان مسافرتی

بیمه منازل مسکونی

بیمه اماکن تجاری

بیمه های ساختمانی

یادآور تمدید یا اقساط بیمه

با استفاده از یادآور می توانید زمان اتمام یا سر رسید اقساط بیمه نامه خود را ثبت کنید تا در زمان مقرر شده با شما اطلاع داده شود